İhracata ‘nano’ destek

0

2017-2018 dönemini kapsayan Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı ile nanoteknoloji alanını sürekli geliştirerek ve yeni ürünlerden en etkin şekilde yararlanarak katma değer oluşturmak ve ihracat payını artırmak amaçlanıyor.

Yüksek Planlama Kurulu’nca (YPK) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018) kabul edildi. Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

GÖRÜŞLER ALINDI

Plan; üniversite, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinin temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlandı. Plan ile nanoteknoloji alanını sürekli geliştiren, yeni ürünlerden en etkin şekilde yararlanarak katma değer oluşturan ve ihracat payını artırarak uluslararası alanda dikkati çeken bir ülke konumuna yükselmek hedefleniyor.

BAKANLIK İZLEYECEK

Plan, hukuki ve idari düzenlemeler yapmayı, teknik altyapıyı iyileştirmeyi, üretim kapasitesini geliştirmeyi ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamayı amaçlıyor.

Eylem planı ve öngörülen tedbirlerin uygulanmasının izlenmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak.

ALTI AYLIK İZLEME

Uygulama, izleme ve değerlendirme süreci ise yönlendirme kurulu tarafından takip edilecek. Eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisinin yer aldığı yönlendirme kurulu, gerektiği takdirde eylem planı üzerinde revizyon gerçekleştirebilecek. Altı ayda bir toplanacak kurulun başkanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü tarafından yürütülecek.

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018) na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170919-23.pdf

 

https://www.itohaber.com 27.09.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here